14/04/2017

Thông báo về việc mở điểm ký hợp đồng số 15 – Huyện Phú Xuyên – Hà Nội

14/04/2017

Thông báo về việc mở điểm ký hợp đồng số 14 – Huyện Mỹ Đức – Hà Nội

14/04/2017

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện Hỏa táng 24/24h

Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu về giờ Hỏa táng và tạo sự chủ động về thời gian cho các gia đình tang chủ trong […]
14/04/2017

Thông báo nhập mộ vào nghĩa trang Yên Kỳ (25/9/2015)

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhập mộ cuối năm của nhân dân kể từ ngày 1/10/2015, Ban phục vụ lễ tang Hà Nội giải quyết nhập mộ vào […]