Thông báo nhập mộ vào nghĩa trang Yên Kỳ (25/9/2015)
14/04/2017
Thông báo về việc mở điểm ký hợp đồng số 14 – Huyện Mỹ Đức – Hà Nội
14/04/2017

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện Hỏa táng 24/24h

Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu về giờ Hỏa táng và tạo sự chủ động về thời gian cho các gia đình tang chủ trong tang lễ.

Từ ngày 15/9/2015 tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ duy trì giờ Hỏa táng bao gồm cả các cung giờ vào ban đêm, từ 22 giờ hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau. Như vậy việc hỏa táng vẫn duy trì thực hiện 24/24h trong ngày.

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội thông báo để người dân Nội thành, Ngoại thành và các Tỉnh gần xa được biết, chủ động sắp xếp thời gian thực hiện Hỏa táng người mất theo yêu cầu.

Mọi ý kiến phản ánh về việc tiếp nhận đám, tinh thần phục vụ của Cán bộ công nhân viên, xin gọi về số máy của đ/c Phó trưởng Ban – Phụ trách Đài Hóa thân Hoàn Vũ: 0912.097997

     Trân trọng cảm ơn !

In