Dịch vụ công Bốc mộ cát táng Liệt sĩ

1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ trực tiếp đến Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội để đăng ký dịch vụ Bốc mộ liệt sĩ đã được cát táng tại các nghĩa trang liệt sĩ do Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội quản lý.

– Bước 2: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội cử nhân viên hướng dẫn thủ tục, hồ sơ để thân nhân Liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ thực hiện, quyết định và ký hợp đồng bốc mộ cát táng.

Bước 3: Theo đúng thời gian, địa điểm, nội dung đã cam kết trong hợp đồng, có sự chứng kiến của thân nhân hoặc người thờ cúng Liệt sĩ, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội tiến hành bốc mộ cát táng, bàn giao hài cốt, tro cốt cho thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ, lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

– Bước 4: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội để quản lý.

2. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại các điểm ký hợp đồng sau của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội:

Điểm Ký hợp đồng số 1:

+ Phục vụ từ 06h00 đến 22h00 tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: 125 Phố Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 + Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 0982.012.723

– Điểm Ký hợp đồng số 4:

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: Phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

+ Điện thoại: 024.37649229 – 0981.348.361.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

– Bản sao một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy tờ khác có giá trị tương đương của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ. (Xuất trình bản chính để đối chiếu).

– Giấy giới thiệu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội kèm theo bộ hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sĩ đã được Sở thẩm định.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: ngay khi đầy đủ hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

6. Đơn vị thực hiện: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

7. Kết quả thực hiện dịch vụ công : hợp đồng bốc mộ cát táng, hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ

8. Giá dịch vụ công:

Bốc mộ cát táng tại nghĩa trang Liệt sỹ Ngọc Hồi      3.000.000 đ/mộ

9. Mẫu đơn, tờ khai: mẫu hợp đồng Bốc mộ cát táng Liệt sĩ

10. Căn cứ pháp lý:

– Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

– Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 1010/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

– Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

– Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng.

Mẫu Hợp đồng dịch vụ công Bốc mộ cát táng Liệt sĩ