NGHĨA TRANG MAI DỊCH

1. Giới thiệu

Nghĩa trang Mai Dịch được xây dựng năm 1956 nằm trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy Hà Nội với tổng diện tích là 59.053 m2 để quy tập các phần mộ Liệt sĩ thời kỳ chống Pháp của các quận tại Hà Nội. Năm 1982 nghĩa trang được chỉnh trang, quy hoạch các khu mộ để phục vụ an táng các phần mộ của cán bộ cao cấp. Từ năm 1993 đến 1995 UBND Thành phố Hà Nội đã đầu tư cải tạo nâng cấp và xây mới lại toàn bộ cơ sở hạ tầng của nghĩa trang.

2. Nhiệm vụ

Trông nom bảo quản, nhập mộ các phần mộ cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, các phần mộ Liệt sĩ và chăm sóc vườn hoa cây cảnh.

3. Liên Hệ

Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu – phường Mai Dịch – quận Cầu Giấy – Hà Nội

Số điện thoại: 024.37631874

Một số hình ảnh tại nghĩa trang Mai Dịch:

Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội