BẢO QUẢN THI HÀI

1. Trình tự thực hiện:

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành

– Bước 1: Khi có người chết, tang chủ liên hệ trực tiếp hoặc điện thoại đến Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội để đăng ký dịch vụ bảo quản thi hài.

Có 2 trường hợp:

+ Trường hợp thứ nhất đón thi hài tại nơi chết: Ban Phục vụ lễ tang bố trí xe và công nhân đến địa chỉ có người chết, đón thi hài vận chuyển vào nhà lạnh bảo quản.

+  Trường hợp thứ hai tang chủ tự vận chuyển thi hài đến: Ban Phục vụ lễ tang tiếp nhận và đưa vào nhà lạnh bảo quản.

– Bước 2:  Nhân viên hướng dẫn tang chủ hoàn thiện các thủ tục ký hợp đồng.

Lưu ý: Không áp dụng các trường hợp đặc biệt như thi hài bị cháy nước, để lưu thi hài quá 48 giờ hoặc các trường hợp đặc biệt khác.

2. Số điện thoại liên hệ đón thi hài:

  • Thời gian từ 6h sáng đến 22h: Điện thoại: 024.38285688, 024.39232323, Fax: 024.38285688
  • Thời gian sau 22h (trực đón thi hài): Điện thoại : 024.38255728

3. Phòng lạnh bảo quản thi hài: