NGHĨA TRANG VĨNH HẰNG (PHẦN ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ)

1. Giới thiệu:

Năm 2010 Năm 1987 Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số Số: 29/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 v/v Ban hành quy định quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

– Ngày 29/6/2010 Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ra thông báo số 970/TB-LĐTBXH về việc tiếp nhận an táng tại công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng.

– Tại Nghĩa trang Vĩnh Hằng các hai hình thức an táng là: Hung táng 3 năm, cát táng và an táng chôn vĩnh viễn một lần. Việc an táng tại Nghĩa trang Vĩnh Hằng sẽ thực hiện theo Hướng dẫn số 255/ BPVLT ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Ban phục vụ lễ tang Hà Nội.

2. Quy trình thực hiện:

2.1 Hung táng 3 năm và an táng chôn vĩnh viễn một lần:

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:

– Bước 1: Khi làm thủ tục mai táng thi hài, tang chủ mang giấy tờ, hồ sơ đến liên hệ tại các điểm ký hợp đồng của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

– Bước 2: Nhân viên hướng dẫn tang chủ ký Hợp đồng.

– Bước 3: Tang chủ đến ngày thực hiện hợp đồng, mang theo Hợp đồng của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội vào văn phòng nghĩa trang Vĩnh Hằng để thực hiện Hợp đồng.

2.2 Cát táng:

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:

– Bước 1: Khi làm thủ tục cát táng vào khu mộ Nghĩa trang Vĩnh Hằng chủ mộ mang giấy tờ, hồ sơ đến liên hệ tại bộ phận ký hợp đồng của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

– Bước 2: Nhân viên hướng điền thông tin vào tờ khai (theo mẫu), ký hợp đồng.

– Bước 3: Chủ mộ đăng ký thời gian táng tro, cốt với Nghĩa trang Vĩnh Hằng.

– Bước 4: Chủ mộ đến ngày thực hiện hợp đồng, mang theo Hợp đồng của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội vào văn phòng Nghĩa trang để thực hiện Hợp đồng.

3. Khu mộ nhân dân:

3.1 Khu mộ hung táng 3 năm:

Một số hình ảnh tại Nghĩa trang Vĩnh Hằng (Phần đất của Thành phố)

3.2 Khu mộ an táng chôn vĩnh viễn một lần:

3.3 Khu một cát táng:

3. Khu mộ cao cấp:

3.1 Khu mộ hung táng 3 năm :

3.2 Khu mộ an táng chôn vĩnh viễn một lần:

3.3 Khu một cát táng: