KHÂM LIỆM THI HÀI

1. Trình tự thực hiện:

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:

– Bước 1: Trước giờ khâm liệm nhân viên chuẩn bị áo quan đúng chủng loại tang chủ đã chọn trong hợp đồng;

– Bước 2: Nhận các vật dụng từ gia đình để chuẩn bị khâm liệm;

+ Yêu cầu tang chủ kiểm tra chủng loại áo quan và nhận túi hàng đồ khâm liệm;

+ Hướng dẫn và cùng tang chủ bày bàn thờ vong;

– Bước 3: Đưa thi hài trong phòng lạnh ra yêu cầu tang chủ nhận diện;

+ Tiến hành khâm liệm;

+ Chỉnh trang lại trang phục, trang điểm son phấn, trải vải hạ thổ, bó lại thi hài và nhập quan;

+ Đậy nắp áo quan, thắp nến, hướng dẫn tang chủ thắp hương và phát tang.

2. Các hình ảnh khâm liệm thi hài: