XE ÔTÔ PHỤC VỤ TẠI BAN PHỤC VỤ LỄ TANG HÀ NỘI

Xe rước ảnh phật

Xe rước phậtXe tang

Xe tang 16 chỗ

Xe khách 29 chỗ Xe khách 46 chỗXe tải chở hoa

Xe đón thi hài

Xe lạnh bảo quản thi hài