14/04/2017

Thông báo nhập mộ vào nghĩa trang Yên Kỳ (1/1/2016)

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhập mộ cuối năm của nhân dân từ ngày 04/01/2016 Ban phục vụ lễ tang Hà Nội tiếp tục giải quyết nhập mộ […]
14/04/2017

Thông báo về việc ngừng cấp thẻ mộ tại các nghĩa trang Yên Kỳ, Thanh Tước, Vĩnh Hằng và giấy chứng nhận ký gửi bình tro, tiểu cốt tại nghĩa trang Văn Điển (30/04/2016)

14/04/2017

Thông báo Lịch bán vé xe Thanh Minh năm 2016

14/04/2017

Thông báo về việc mở điểm ký hợp đồng số 16 – Huyện Chương Mỹ – Hà Nội