14/04/2017

Thông báo về đối tượng nhập mộ nghĩa trang Yên Kỳ (15/4/2015)

14/04/2017

Thông báo về việc mở điểm ký hợp đồng số 12 – Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ngọc Hồi

14/04/2017

Thông báo về việc ngừng mai táng thi hài tại nghĩa trang Thanh Tước

14/04/2017

Thông báo về việc nhập mộ vào nghĩa trang Yên Kỳ (23/03/2015)

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhập mộ cuối năm của nhân dân từ ngày 23/03/2015 Ban phục vụ lễ tang Hà Nội giải quyết nhập mộ vào Nghĩa […]