14/04/2017

Danh sách xã, thị trấn, quận huyện TP Hà Nội cử đại diện giao dịch về công tác hỏa táng với Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

 
14/04/2017

Thông báo về việc phát hành hóa đơn – Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

14/04/2017

Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình cải tạo nâng cấp nghĩa trang Liệt sỹ Ngọc Hồi (28/10/2014)

14/04/2017

Thông báo về việc nhập bình tro cốt tại Nghĩa trang Văn Điển (14/10/2014)

Để phục vụ nhân dân gửi bình tro cốt ngắn hạn, 01 năm, 03 năm, 10 năm và lâu dài, từ ngày 14/10/2014 Ban phục vụ […]