14/04/2017

Danh sách xã, thị trấn, quận huyện TP Hà Nội cử đại diện giao dịch về công tác hỏa táng với Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

 
14/04/2017

Thông báo về việc phát hành hóa đơn – Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

14/04/2017

Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình cải tạo nâng cấp nghĩa trang Liệt sỹ Ngọc Hồi (28/10/2014)

14/04/2017

Thông báo về việc nhập bình tro cốt tại Nghĩa trang Văn Điển (14/10/2014)

Để phục vụ nhân dân gửi bình tro cốt ngắn hạn, 01 năm, 03 năm, 10 năm và lâu dài, từ ngày 14/10/2014 Ban phục vụ […]
14/04/2017

Thông báo về việc nhập mộ tại Nghĩa trang Yên Kỳ (04/10/2014)

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhập mộ cuối năm của nhân dân từ ngày 04/10/2014 Ban phục vụ lễ tang Hà Nội giải quyết nhập mộ vào Nghĩa […]
14/04/2017

Thông báo về việc cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ Ngọc Hồi (25/9/2014)

Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội xin kính báo tới thân nhân các phần mộ liệt sỹ hiện có tại nghĩa trang liệt sỹ Ngọc […]
14/04/2017

Thông báo về việc di chuyển mộ tại nghĩa trang Văn Điển

Căn cứ Quyết định đầu tư số 6436/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án […]