14/04/2017

Thông báo nhập mộ vào nghĩa trang Yên Kỳ (25/9/2015)

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhập mộ cuối năm của nhân dân kể từ ngày 1/10/2015, Ban phục vụ lễ tang Hà Nội giải quyết nhập mộ vào […]
14/04/2017

Thông báo về việc nhập mộ vào khu mộ đôi tại nghĩa trang Yên Kỳ

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhập mộ cuối năm của nhân dân kể từ ngày 15/08/2015, Ban phục vụ lễ tang Hà Nội giải quyết nhập mộ vào […]
14/04/2017

Lời cảm ơn của Bà Đặng Thị Chi

14/04/2017

Thông báo về việc ký hợp đồng tang lễ tại nhà

14/04/2017

Thông báo về việc khẩn trương di dời những phần mộ còn lại tại nghĩa trang Văn Điển (15/04/2015)

14/04/2017

Thông báo về đối tượng nhập mộ nghĩa trang Yên Kỳ (15/4/2015)

14/04/2017

Thông báo về việc mở điểm ký hợp đồng số 12 – Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ngọc Hồi