18/08/2021

Thông báo về việc di dời tạm thời các vị trí lưu giữ tro cốt nhà B, Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển, Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội

13/08/2021

Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

13/08/2021

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

 
13/08/2021

Thông báo về việc phục vụ tang lễ theo nội dung Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội

13/08/2021

Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19

02/08/2021

Thông báo về việc bổ sung đối tượng ký hợp đồng phần mộ cát táng tro cốt vào khu mộ BC6C tại công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng

10/07/2021

Thông báo về việc ký hợp đồng nhập mộ cát táng tro cốt vào khu mộ BC6C tại Công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng