14/04/2017

Thông báo về việc chuyển phòng Quản lý nghĩa trang Người có công (02/06/2014)

Kể từ ngày 02/06/2014 Ban phục vụ lễ tang Hà Nội chuyển phòng Quản lý nghĩa trang Người có công về địa điểm mới tại : Nhà điều hành tang […]
14/04/2017

Thông báo về việc tiến hành tôn tạo khu mộ và di chuyển xây lại mới các phần mộ vô danh vắng chủ tại Nghĩa trang Yên Kỳ, nghĩa trang Thanh Tước

Theo Kế hoạch số 75/BPVLT ngày 02/03/2003 của Ban phục vụ lễ tang Hà Nội… Để thực hiện tốt trách nhiệm quản lý của Ban phục […]
14/04/2017

Thông báo về viêc giải quyết nhập mộ vào nghĩa trang Yên Kỳ (từ ngày 17/4/2014)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu của nhân dân về nhập mộ, đăng ký trước vị trí mộ tại nghĩa trang […]
14/04/2017

Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng nguyên tắc phục vụ tang lễ

Thông báo số 234/TB-BPVLT ký ngày 31/4/2013 về việc Ký hợp đồng nguyên tắc phục vụ tang lễ