Thông báo về việc hợp đồng đăng ký trước phần mộ tại nghĩa trang Yên Kỳ, Thanh Tước, Văn Điển
14/04/2017
Thông báo về việc di chuyển mộ tại nghĩa trang Văn Điển
14/04/2017

Thông báo về việc nhập bình tro cốt vào nhà A2 (nhà để tro cốt ngoài trời) nghĩa trang Văn Điển

Để phục vụ nhân dân gửi bình tro cốt lâu dài. Từ ngày 21/08/2014 Ban phục vụ lễ tang Hà Nội giải quyết nhập bình tro cốt vào nhà A2 (nhà để tro cốt ngoài trời) nghĩa trang Văn Điển tại 02 điểm ký hợp đồng của Ban tại 125 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội và điểm ký hợp đồng Nghĩa trang Văn Điển các ngày trong tuần.

Điện thoại:   04.39230444 (tại 125 Phùng Hưng)

                    04.36473144 (tại Nghĩa trang Văn Điển)

In