Thông báo về việc nhập bình tro cốt vào nhà A2 (nhà để tro cốt ngoài trời) nghĩa trang Văn Điển
14/04/2017
Thông báo về việc cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ Ngọc Hồi (25/9/2014)
14/04/2017

Thông báo về việc di chuyển mộ tại nghĩa trang Văn Điển

Căn cứ Quyết định đầu tư số 6436/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp để chuyển đổi nhiệm vụ nghĩa trang Văn Điển.

Dự án sẽ được khởi công trong quý IV năm 2014. Khi dự án được khởi công các phần mộ hung táng trong nghĩa trang Văn Điển phải được cất bốc (cải táng) để trả lại mặt bằng phục vụ dự án.

Hiện nay còn một số phần mộ hung táng trong nghĩa trang Văn Điển chưa được chủ mộ ký hợp đồng di chuyển (các phần mộ này đều nằm trong diện quá hạn ký táng trên 01 năm).

Để dự án triển khai đúng tiến độ. Ban phục vụ lễ tang Hà Nội yêu cầu các gia đình chủ mộ đang có phần mộ nói trên đến ký hợp đồng di chuyển để trả lại mặt bằng cho dự án.

Thời gian di chuyển: Từ 1/10/2014 và chậm nhất trước ngày 30/11/2014

Quá thời hạn nêu trên, nếu không di chuyển Ban phục vụ lễ tang Hà Nội sẽ lập biên bản và di chuyển đến nơi quy định của Thành phố.

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội xin thông báo để các gia đình mộ chủ được biết và liên hệ ký hợp đồng di chuyển tại điểm ký hợp đồng của Ban phục vụ lễ tang:

+ Điểm  ký hợp đồng tại 125 Phùng Hưng- Hoàn Kiếm: 043.8285688 – 043.9232323

+ Điểm  ký hợp đồng tại Đài Hóa thân Hoàn vũ: 043.6883434 – 043.6473293

+ Điểm  ký hợp đồng tại 259 Minh Khai – Hai Bà Trưng: 043.8624631

In