Thông báo về việc tạm thời thay thế thủ tục, hồ sơ hỗ trợ hoả táng khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 03/01/2023
03/01/2023
Tập huấn công tác sơ cứu, cấp cứu cho người lao động năm 2023
18/07/2023

Thông báo Về việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội trong việc giải quyết các thủ tục hành chính/cung ứng dịch vụ công thuộc thẩm quyền tại Ban năm 2023

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC KHẢO SÁT BẰNG MÃ QR CODE

In