Thông báo Về việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội trong việc giải quyết các thủ tục hành chính/cung ứng dịch vụ công thuộc thẩm quyền tại Ban năm 2023
05/05/2023
Thông báo về việc cung cấp thông tin phần mộ tại nghĩa trang Thanh Tước thuộc Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội
24/07/2023

Tập huấn công tác sơ cứu, cấp cứu cho người lao động năm 2023

Thực hiện công văn số 1836/KSBT-BNN ngày 10/7/2023 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật về việc tập huấn sư cứu, cấp cứu tại các cơ sở lao động. Hôm nay ngày 17/7/2023. Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn công tác sơ cứu, cấp cứu cho người lao động Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội năm 2023. Tham dự lớp tập huấn có các Bác sĩ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội; Cán bộ, viên chức, người lao động Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến – Khoa dinh dưỡng – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội

Bác sĩ Nguyễn Đình Minh – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

Tại lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu, tiếp thu nhiều nội dung quan trọng về chế độ dinh dưỡng cho người mắc bệnh mãn tính không lây; Hiểu được vai trò dinh dưỡng trong phòng và hỗ trợ điều trị một số bệnh không lây nhiễm; Các nguyên lý cơ bản về sơ cứu, cấp cứu tại chỗ, thực hành các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu để vận dụng hiệu quả công tác An toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỚP TẬP HUẤN

 

 

Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

In