14/04/2017

Thông báo về việc mở điểm ký hợp đồng số 14 – Huyện Mỹ Đức – Hà Nội

14/04/2017

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện Hỏa táng 24/24h

Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu về giờ Hỏa táng và tạo sự chủ động về thời gian cho các gia đình tang chủ trong […]
14/04/2017

Thông báo nhập mộ vào nghĩa trang Yên Kỳ (25/9/2015)

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhập mộ cuối năm của nhân dân kể từ ngày 1/10/2015, Ban phục vụ lễ tang Hà Nội giải quyết nhập mộ vào […]
14/04/2017

Thông báo về việc nhập mộ vào khu mộ đôi tại nghĩa trang Yên Kỳ

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhập mộ cuối năm của nhân dân kể từ ngày 15/08/2015, Ban phục vụ lễ tang Hà Nội giải quyết nhập mộ vào […]