Thông báo về việc ký hợp đồng nhập mộ cát táng vào khu Giả sơn nghĩa trang Văn Điển
19/11/2017
Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng đại lý với Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn
01/01/2018

Hội nghị gặp mặt trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý Nghĩa trang, Hỏa táng và Phục vụ tang lễ 04 thành phố Hà Nội – TP Hồ Chí Minh – Hải Phòng – Đà Nẵng

Đoàn đại biểu 04 thành phố đi thăm viếng Nghĩa trang Mai Dịch

In