Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
22/02/2024
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản
26/03/2024

Hội nghị đại biểu, viên chức, người lao động cơ quan năm 2024

Sáng ngày 20/02/2024, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội thuộc Sở Lao động – Thương bình và Xã hội  Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đại biểu, viên chức, người lao động cơ quan năm 2024, tổng kết công tác chuyên môn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công Đoàn Sở LĐTB&XH Hà Nội; Đồng chí Hoàng Hữu Tiến – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm.

Đoàn Chủ tịch

Thư ký hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công Đoàn Sở LĐTB&XH Hà Nội phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Hoàng Hữu Tiến – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm

Đồng chí Lê Hồng Lân – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban – Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Viết Đang – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Trưởng Ban – Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

Đồng chí Trần Thị Tuyết – Phó Trưởng Ban – Chủ tịch Công Đoàn Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Đảng ủy viên – Phó Trưởng Ban – Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

Hội nghị làm lễ Chào cờ

Phát biểu tham luận tại Hội nghị

Hội nghị bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhệm kỳ 2024-2026

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026

Đồng chí Hoàng Thúy Vân – Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Thư ký Hội nghị trình bày bản dự thảo nghị quyết Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động cơ quan năm 2024

Đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công Đoàn Sở LĐTB&XH Hà Nội trao tặng Bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công Đoàn Sở LĐTB&XH Hà Nội trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Đồng chí Lê Hồng Lân – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban – Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Đồng chí Hoàng Hữu Tiến – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm trao tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho Công đoàn Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

Đồng chí Hoàng Hữu Tiến – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm trao tặng Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho Đồng chí Trần Thị Tuyết – Phó Trưởng Ban – Chủ tịch Công Đoàn Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

In