Thông báo về viêc giải quyết nhập mộ vào nghĩa trang Yên Kỳ (từ ngày 17/4/2014)
14/04/2017
Thông báo về việc chuyển phòng Quản lý nghĩa trang Người có công (02/06/2014)
14/04/2017

Thông báo về việc tiến hành tôn tạo khu mộ và di chuyển xây lại mới các phần mộ vô danh vắng chủ tại Nghĩa trang Yên Kỳ, nghĩa trang Thanh Tước

Theo Kế hoạch số 75/BPVLT ngày 02/03/2003 của Ban phục vụ lễ tang Hà Nội…

Để thực hiện tốt trách nhiệm quản lý của Ban phục vụ lễ tang Hà Nội đối với các phần mộ đang ký táng tại nghĩa trang Yên Kỳ, Thanh Tước.

Theo Kế hoạch số 75/BPVLT ngày 02/03/2003 của Ban phục vụ lễ tang Hà Nội. Được sự đồng ý của cấp chủ quản, Ban phục vụ lễ tang tiến hành tôn tạo khu mộ và di chuyển xây lại mới các phần mộ vô danh vắng chủ tại các khu mộ nhân dân ở nghĩa trang Yên Kỳ, Thanh Tước cụ thể như sau:

1. Nghĩa trang Yên Kỳ ở các khu:

D4 – D19 – Đ15 – Đ16 – Đ17 – Đ18 – Đ20 – E9 – E14 – E15 – E17 – G10B – G14B.

2. Nghĩa trang Thanh Tước ở các khu:

A12 – A13 – A14 – A15 – A16 – A17.

Thời gian thực hiện: Ngày 20 tháng 5 năm 2014.

Vậy Ban phục vụ lễ tang Hà Nội xin thông báo để bà con mộ chủ được biết. Gia đình nào có phần mộ tại các khu mộ nói trên, xin liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn giải đáp, tại các địa chỉ dưới đây:

1. Phòng Quản lý nghĩa trang thuộc Ban phục vụ lễ tang Hà Nội:

Địa chỉ: 125 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Điện thoại: 04. 39230444.

2. Văn phòng nghĩa trang Thanh Tước:

Địa chỉ: Mê Linh – Hà Nội.

Điện thoại: 04. 35235055.

3. Văn phòng nghĩa trang Yên Kỳ:

Địa chỉ: Xã Phú Sơn – Ba Vì – Hà Nội.

Điện thoại: 04. 33625298.

Xin trân trọng thông báo!

In