Diễn tập phương án Phòng cháy chữa cháy tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển
06/06/2018

Thông báo về việc Hỏa táng lấy cốt nguyên xương

Từ ngày 01/7/2018 Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội có thêm dịch vụ Hỏa táng lấy cốt nguyên xương. Giá dịch vụ hỏa táng lấy cốt nguyên xương là 3.945.000đ/ca.

In