Các thành viên lãnh đạo Hiệp hội GOJOKAI Nhật Bản sang thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm
15/04/2017
Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội phối hợp với Huyện Đoàn Thanh Trì tổng vệ sinh khu vực Nghĩa trang Văn Điển
24/04/2017

Hội nghị đại biểu CBCNV cơ quan năm 2017

Hội nghị đại biểu CBCNV cơ quan năm 2017

Sáng ngày 17/1/2017, Ban phục vụ lễ tang Hà Nội thuộc Sở Lao động – TBXH thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ công nhân viên cơ quan, tổng kết công tác chuyên môn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ chính trong năm 2017. Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội là đơn vị chuyên ngành có nhiều kinh nghiệm trong công tác phục vụ tang lễ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập thể cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn và toàn thể CBCNV trong đơn vị đã giữ vững khối đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quy chế dân chủ và Quyết định của cơ quan đề ra.

Các hình ảnh chính tại đại Hội nghị đại biểu CBCNV:

 

Hội trường

Đoàn Chủ tịch

(Đồng chí Nguyễn Văn Sáng – Trưởng Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội)

(Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó GĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội)

(Đồng chí Vũ Thị Xuân Mai – Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm)

 

(Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội)

In