14/04/2017

Thông báo cải táng mộ tại nghĩa trang Văn Điển và nhập mộ cát táng vào các nghĩa trang của TP

Bắt đầu từ ngày 21-9-2012 Ban phục vụ lễ tang Hà Nội tổ chức ký hợp đồng với các gia đình có mộ đã đến hạn […]
22/03/2017

Thông báo v/v mở điểm ký hợp đồng số 19 tại huyện Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh (6/6/2016)

22/03/2017

Thông báo về việc Khánh thành Nhà tang lễ Cầu Giấy (đường Trần Vỹ – Hà Nội)

 
22/03/2017

Thông báo về việc nhập mộ hung táng vào nghĩa trang Vĩnh Hằng (20/4/2016)

22/03/2017

BẢO QUẢN THI HÀI

Tên dịch vụ công Bảo quản thi hài Trình tự thực hiện Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành – Bước 1: Khi có […]